CMT vertikální frézy – technická část – frézování závitů

Frézování závitů - CMT vertikální

CMT verikální frézy - technická část - frézování závitů

Řešení problémů při frézování závitů

Ukázka CNC programu pro frézování závitů

 

Pravořezný závit (sousledné frézování) zdola nahoru:
Program je navržen na střed nástroje.
Není nutná kompenzace rádiusu nástroje, ale pouze posun hodnot opotřebení nástroje (destičky).

Frézování závitů - stopkové frézy - technická část 09

Obecný program
G90 G00 G54 G40 G17 G94X0 Y0 S—M03
G43 H1 Z50.000 M08
G90 G01 Z- (NA HLOUBKU ZÁVITU) F5000
G91 G41 D1 X(A/2) Y-(A/2) Z0 F—
G03 X(A/2) Y(A/2) Z(O 1/8 STOUPÁNÍ) I0 J(A/2) F—
G03 X0 Y0 Z(STOUPÁNÍ) I-(A) J0
G03 X-(A/2) Y(A/2) Z(O 1/8 STOUPÁNÍ) I-(A/2) J0
G01 G40 X-(A/2) Y-(A/2) Z0 F5000
G90 G00 Z50.000

Vnitřní závit
PŘÍKLAD:   vnitřní závit M 32 X 2.0 (hloubka závitu 18 mm)
DRŽÁK :   SR0021 H20 (řezný průměr 21.0 mm)
DESTIČKA :   21 I 2.0 ISO MT7
A = (32-21)/2 = 5.5

G90 G00 G54 G40 G17 G94 X0.000 Y0.000 S2986 M03
G43 H1 Z50.000 M08
G90 G01 Z-18.250 F5000
G91 G41 D1 X2.750 Y-2.750 Z0.000 F215
G03 X2.750 Y2.750 Z0.250 I0.000 J2.750 F74
G03 X0.000 Y0.000 Z2.000 I-5.500 J0.000
G03 X-2.750 Y2.750 Z0.250 I-2.750 J0.000
G01 G40 X-2.750 Y-2.750 Z0.000 F5000
G90 G00 Z50.000

Doporučené řezné podmínky - závitové frézy CMT vertikální s destičkou

MT7Jakost a kvalita substrátu:
Velmi jemná struktura karbidu s vícevrstvým povlakem na bázi TiAlN (ISO K10 – K20). Obecně vyhovuje pro všechny materiály. Pro střední až vysoké řezné rychlosti.

ISO
standardní
Materiály Řezná rychlost
(m/min.)
Posuv (mm/zub)
Průměr = D
Ø 10 Ø 12 Ø 18 Ø 25
P Ocel
ocel s nízkým a středním obsahem uhlíku < 0,55% C
60 – 120 0.16 0.17 0.20 0.22
ocel s vysokým obsahem uhlíku ≥ 0,55% C 60 – 90 0.14 0.16 0.20 0.22
legované oceli, zušlechtěné oceli 50 – 80 0.10 0.12 0.16 0.18
M Korozivzdorná ocel
feritická a martenzitická ocel
70 – 100 0.10 0.11 0.15 0.17
austenitická ocel 60 – 90 0.10 0.11 0.15 0.17
ocelolitina 70 – 90 0.10 0.12 0.16 0.18
K Litina 40 – 80 0.16 0.17 0.20 0.22
N Neželezné kovy
hliník ≤ 12% Si, měď
100 – 200 0.16 0.17 0.20 0.22
hliník > 12% Si 60 – 140 0.10 0.11 0.16 0.18
termoplasty, duroplasty, umělé hmoty 50 – 200 0.19 0.19 0.22 0.24
S Vysoce legované slitiny, titan
na bázi Ni, Co, Fe a Ti
20 – 40 0.07 0.07 0.10 0.12
H kalená ocel 45-50 HRc 60 – 70 0.09 0.09 0.13 0.15
kalená ocel 50-55 HRc 50 – 60 0.08 0.08 0.12 0.14

 

Při frézování závitů v materiálech s vyšší pevností — snižte rychlost posuvu.
Jak si můžete všimnout, řezná rychlost se zobrazuje v rozsahu. Ve většině standardních případů by
byla pro začátek dobrou volbou rychlosti střední hodnota z daného rozsahu.

Tecnická část- frézování s VBD - řez. podmínky 05 - tabulky

Doporučené řezné podmínky - závitové frézy CMT vertikální vícezubé s destičkou

MT8Jakost a kvalita substrátu:
Velmi jemná struktura karbidu s pokročilým PVD třívrstvým povlakem AlTiN (ISO K10 – K20). Extrémně vysoká tepelná odolnost a vysoký výkon. Pro střední až vysoké řezné rychlosti.

ISO
standardní
Materiály Řezná rychlost
(m/min.)
Posuv (mm/zub)
Řezný průměr = D
Ø 16 – Ø 35
P Ocel
ocel s nízkým a středním obsahem uhlíku < 0,55% C
60 – 120 0.14 – 0.24
ocel s vysokým obsahem uhlíku ≥ 0,55% C 60 – 90 0.12 – 0.24
legované oceli, zušlechtěné oceli 50 – 80 0.08 – 0.20
M Korozivzdorná ocel
feritická a martenzitická ocel
70 – 100 0.08 – 0.19
austenitická ocel 60 – 90 0.08 – 0.19
ocelolitina 70 – 90 0.08 – 0.20
K Litina 40 – 80 0.14 – 0.24
N Neželezné kovy
hliník ≤ 12% Si, měď
100 – 200 0.14 – 0.26
hliník > 12% Si 60 – 140 0.08 – 0.22
termoplasty, duroplasty, umělé hmoty 50 – 200 0.17 – 0.28
S Vysoce legované slitiny, titan
na bázi Ni, Co, Fe a Ti
20 – 40 0.05 – 0.14
H kalená ocel 45-50 HRc 60 – 70 0.07 – 0.17
kalená ocel 50-55 HRc 50 – 60 0.06 – 0.16

 

Při frézování závitů v materiálech s vyšší pevností — snižte rychlost posuvu.
Jak si můžete všimnout, řezná rychlost se zobrazuje v rozsahu. Ve většině standardních případů by
byla pro začátek dobrou volbou rychlosti střední hodnota z daného rozsahu.

Tecnická část- frézování s VBD - řez. podmínky 06 - tabulky

Postup při frézování závitů – CMT vertikální frézy

Frézování závitů - stopkové frézy - technická část 08

Ukázka frézování závitů – CMT vertikální fréza

CMT vertikální závitová fréza

Statický banner bottom - frézování závitů 05