Spirálové frézy – technická část

Frézování závitů - spirálové závitové frézy - technická část

Doporučené řezné podmínky - závitové spirálové destičky

ISO
standardní
Materiály Řezná rychlost (m/min.)
MT7
P Ocel
ocel s nízkým a středním obsahem uhlíku
145 – 360
ocel s vysokým obsahem uhlíku 165 – 255
legované oceli, zušlechtěné oceli 136 – 230
M Korozivzdorná ocel
feritická a feriticko austenitická ocel
165 – 245
ocelolitina 190 – 245
K Litina 100 – 220
N Neželezné kovy
hliníkové slitiny (výkovky)
230 – 440
termoplasty, duroplasty, umělé hmoty 145 – 590
S Vysoce legované slitiny, titan
na bázi Ni, Co, Fe a Ti
30 – 115
Doporučená rychlost posuvu: 0,05 – 0,15 mm
 Při frézování závitů v materiálech s vyšší pevností – snižte rychlost posuvu.

Doporučené řezné podmínky - dokončovací spirálové destičky

ISO
standardní
Materiály Řezná rychlost (m/min.)
MT7
P Ocel
ocel s nízkým a středním obsahem uhlíku
200 – 330
ocel s vysokým obsahem uhlíku 170 – 235
legované oceli, zušlechtěné oceli 100 – 195
M Korozivzdorná ocel
feritická a feriticko austenitická ocel
180 – 230
ocelolitina 180 – 230
K Litina 200-350
N Neželezné kovy
hliníkové slitiny (výkovky)
500 – 1100
termoplasty, duroplasty, umělé hmoty 400 – 1500
S Vysoce legované slitiny, titan
na bázi Ni, Co, Fe a Ti
30 – 55
Při frézování dokončovacími destičkami v materiálech s vyšší pevností – snižte rychlost posuvu.

Spirálové frézy - ukázka frézování závitů a dokončování povrchu

Závitové destičky a dokončovací destičky

Statický banner bottom - frézování závitů 01