Slim MT závitové destičky – BSPT

Frézování závitů - Slim MT - destičky

BSPT - kuželové - závitové destičky Slim MT

Frézování závitů - destičky Slim MT - BSPT
Velikost destičky Stoupání
záv./palec
Objednací číslo Určeno pro držák
SL 26 14 SL 26 – 14 BSPT SR… – SL26 – …
11 * SL 26 – 11 BSPT
 * Destičku nelze použít s držáky SR17- … -SL26-2
Příklad objednávky:  Frézovací destička SL 26 – 14 BSPT . . . . . 2 ks
Statický banner bottom - frézování závitů 02