Slim MT závitové destičky – NPTF

Frézování závitů - Slim MT - destičky

NPTF - kuželové - závitové destičky Slim MT

Frézování závitů - destičky Slim MT - NPTF
Velikost destičky Stoupání
záv./palec
Objednací číslo Určeno pro držák
SL 26 14 SL 26 – 14 NPTF SR… – SL26 – …
11.5 * SL 26 – 11.5 NPTF
 * Destičku nelze použít s držáky SR17- … -SL26-2
Příklad objednávky:  Frézovací destička SL 26 – 14 NPTF . . . . . 3 ks
Statický banner bottom - frézování závitů 05