Spirálové frézy – závitové destičky – UN

Frézování závitů - spirálové závitové frézy - destičky

UN - unifikované - spirálové závitové destičky

Frézování závitů - destičky spirálové - UN
Velikost
destičky
Typ
destičky
Stoupání
záv./palec
vnější
vnitřní
UN UNC UNF UNS Objednací číslo Určeno pro
držák
H13 Destička - frézování závitů 16 vnitřní 5/8, 11/16 H13 I 16 UN SRH13…
14 vnitřní 5/8 H13 I 14 UN
12 vnitřní 11/16 H13 I 12 UN
H15 Destička - frézování závitů 16 vnitřní 3/4 H15 I 16 UN SRH15…
14 vnitřní 3/4 H15 I 14 UN
12 vnitřní 3/4, 13/16 H15 I 12 UN
10 vnitřní 3/4 7/8, 1″ H15 I 10 UN
H17 Destička - frézování závitů 20 vnitřní 1″ 1/16, 1″ 1/8 *13/16 – 1″ H17 I 20 UN SRH17…
16 vnitřní 13/16 – 1″ H17 I 16 UN
14 vnitřní 7/8, 1″ H17 I 14 UN
12 vnitřní 7/8 H17 I 12 UN
9 vnitřní 7/8 H17 I 9 UN
H19 Destička - frézování závitů 12 vnitřní 15/16 1″ H19 I 12 UN SRH19…
8 vnitřní 1″ 1/16, 1″ 1/8 1″ H19 I 8 UN
H23 Destička - frézování závitů 32 vnitřní 1″ 1″ – 1″ 1/4 H23 I 32 UN SRH23…
24 vnitřní H23 I 24 UN
20 vnější H23 E 20 UN
20 vnitřní 1″ 1/16 – 1″ 5/16 H23 I 20 UN
18 vnější H23 E 18 UN
18 vnitřní 1″ H23 I 18 UN
16 vnější H23 E 16 UN
16 vnitřní 1″ 1/16 – 1″ 5/16 H23 I 16 UN
14 vnější H23 E 14 UN
14 vnitřní ≥1″ 1/8 H23 I 14 UN
12 vnější H23 E 12 UN
12 vnitřní 1″ 1/16 – 1″ 3/16 1″ 1/8 H23 I 12 UN
10 vnější H23 E 10 UN
10 vnitřní ≥1″ 1/8 H23 I 10 UN
8 vnější H23 E 8 UN
8 vnitřní 1″ 3/16 – 1″ 5/16 H23 I 8 UN
7 vnější H23 E 7 UN
7 vnitřní 1″ 1/4 H23 I 4 UN
H28 Destička - frézování závitů 12 vnitřní 1″ 2/16 1″ 1/4, 1″ 3/8 H28 I 12 UN SRH28…
8 vnitřní 1″ 3/8 – 1″ 7/16 H28 I 8 UN
6 vnitřní 1″ 3/8 – 1″ 9/16 1″ 1/2 H28 I 6 UN
H32 Destička - frézování závitů 24 vnější ≥1″ 3/8 H32 E 24 UN SRH32…
20 vnější H32 E 20 UN
20 vnitřní ≥1″ 3/8 H32 I 20 UN
18 vnější H32 E 18 UN
18 vnitřní ≥1″ 3/8 H32 I 18 UN
16 vnější H32 E 16 UN
16 vnitřní 1″ 3/8 – 1″ 7/8 H32 I 16 UN
12 vnější H32 E 12 UN
12 vnitřní 1″ 7/16 – 1″ 7/8 1″ 1/2 H32 I 12 UN
8 vnější H32 E 8 UN
8 vnitřní 1″ 1/2 – 2″ H32 I 8 UN
6 vnější H32 E 6 UN
6 vnitřní 1″ 5/8 – 1″ 7/8 H32 I 6 UN
5 vnitřní 1″ 3/4 H32 I 5 UN
H40 Destička - frézování závitů 6 vnitřní 1″ 15/16, 2″ H40 I 6 UN SRH40…
4.5 vnitřní 2″ H40 I 4.5 UN
H45 Destička - frézování závitů 16 vnitřní 1″ 15/16 – 2″ 1/2 2″ 1/16 – 2″ H45 I 16 UN SRH45…
12 vnitřní 1″ 15/16 – 2″ 5/8 H45 I 12 UN
8 vnitřní 2″ 1/8 – 2″ 5/8 H45 I 8 UN
6 vnitřní 2″ 1/8 – 2″ 3/4 H45 I 6 UN
4.5 vnitřní 2″ 1/4 H45 I 4.5 UN
4 vnitřní 2″ 1/2 – 2″ 3/4 H45 I 4 UN
H63 Destička - frézování závitů 16 vnitřní ≥2″ 5/8 H63 I 16 UN SRH63…
12 vnitřní ≥2″ 3/8 H63 I 12 UN
8 vnitřní ≥2″ 3/4 H63 I 8 UN
6 vnitřní ≥2″ 7/8 H63 I 6 UN
4 vnitřní ≥3″ H63 I 4 UN
 * Pouze UNEF
Příklad objednávky:  Závitová destička H23 I 16 UN . . . . . 2 ks
Statický banner bottom - frézování závitů 04