Frézovací destičky – American Buttress

Frézování závitů - stopkové frézy

American Buttress závitové destičky - frézování závitů

Frézování závitů - závitové destičky - American Buttress
Stoupání závitu
záv./palec
velikost destičky = A
21 30 40
16 21-16 ABUT 30-16 ABUT
12 21-12 ABUT 30-12 ABUT
10 21-10 ABUT 30-10 ABUT
8 30-8 ABUT
6 30-6 ABUT
4 * 30-4 ABUT 40-4 ABUT
H (mm) 12 16 20
T (mm) 4.7 5.5 6.3
 * Destička určená k výhradnímu použití pouze v multi destičkových držácích
Příklad objednávky:  Frézovací destička 30-6 ABUT . . . . . 2 ks
Statický banner bottom - frézování závitů 05